Algemene voorwaarden Groepslessen

 • Aansluitend op via de website van Horizontes verkregen informatie, kunt u mailen of bellen voor meer informatie. U kunt ook een afspraak maken voor een kostenloos intakegesprek.
 • Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving + een factuur. Het cursusgeld dient uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van een cursus te worden voldaan.
 • Bij onvoldoende deelname kan een cursus worden geannuleerd. U wordt daarvan uiterlijk 5 dagen vóór aanvang van de cursus op de hoogte gebracht en ontvangt dan direct het betaalde cursusgeld terug.
 • U kunt uw aanmelding annuleren per aangetekende brief, gericht aan G. M. Puentes. Dit kan tot 7 dagen vóór aanvang van de cursus, daarna bent u het cursusgeld verschuldigd of u hebt geen recht op teruggave van het cursusgeld.
 • De leestijden voor de groepslessen zijn in de avonduren tussen 19:00 en 22:30 uur.
 • Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur.
 • Bij deelname aan een groepsles is het niet mogelijk om gemiste lessen in te halen dan wel terugvordering van de kosten te vragen. Vakanties worden vóór het begin van de cursus doorgegeven. Als u onverwacht door omstandigheden méér dan een kwart van uw lessen moet missen, volgt overleg.
 • De lestijden van cursussen in groepsverband worden vóór de inschrijving vastgesteld.
 • Als u zelf de cursus betaalt, maakt u het bedrag over voor de start van de cursus. Bedrijven hebben een betalingstermijn van 14 werkdagen na factuur datum.
 • Als de cursus eenmaal is begonnen wordt geen restitutie van het cursusgeld verleend. Mocht men door bijzondere omstandigheden met de cursus moeten stoppen, dan kan men, als dat tijdig wordt vermeld, de rest van de lessen op een later tijdstip volgen. Deze lessen moeten wel binnen één jaar gevolgd worden.
 • De inschrijving voor een cursus is niet overdraagbaar.
 • Het lesmateriaal bestaat uit kopieën van Horizontes. Er worden ook boeken en leesboeken gebruikt. De studieboeken kunnen door Horizontes voor u worden besteld.
 • Indien nodig, betaalt u hiervoor verzendkosten. Natuurlijk kunt u ook zelf de studieboeken aanschaffen.
 • Ook kunt u films en leesboeken lenen uit de bibliotheek van Horizontes. De uitleentermijn is 3 weken. Beschadigde of niet teruggegeven films of boeken worden in rekening gebracht.
 • Op verzoek van de cursist en op voorwaarde dat de gehele cursus succesvol is afgerond, kan Horizontes een certificaat uitreiken, waarop de resultaten van de eindtoets zijn vermeld. Aan dit certificaat zijn geen kosten verbonden. Ook kan Horizontes u aan de nodige informatie helpen wanneer u een officieel examen Spaans wilt afleggen.
 • Horizontes is niet aansprakelijk voor het zoekraken en / of beschadigen van eigendommen van de cursist.
 • Horizontes is op geenerlei wijze verantwoordelijk voor eventuele schade die voortkomt uit het gebruik van de onderrichte taal of taaltoepassingen van de cursisten.
 • Klachten met betrekking tot de organisatie van de cursus dienen onmiddellijk na constatering van de gebreken aan Horizontest te worden gemeld. Zie ook het klachtenreglement van Horizontes.
 • Wij streven ernaar uw klacht binnen zes weken naar tevredenheid af te handelen. Wij zullen u schriftelijk vragen of uw klacht naar uw tevredenheid is afgehandeld. Uiteraard bent u zelf vrij om met uw klachten naar buiten te treden; wij streven ernaar dat daar geen aanleiding toe zal zijn (zie klachtenreglement).
 • Horizontes staat er jegens opdrachtgever voor in dat de door het taleninstituut verzorgde cursussen voldoen aan hetgeen is overeengekomen.
 • In geval van ziekte en/ of overmacht waardoor een les of een aantal lessen zijn geanuleerd, dan worden die lessen op een later tijdstip ingehaald.
 • Alle lesmateriaal dat is gebruikt voor de uitvoering van de cursist, is en blijft eigendom van Horizontes, tenzij anders overeengekomen. Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen toestemming van Horizontes. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige van toepassing
 • Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Als men het huiswerk niet heeft gemaakt, zal de groep van hem/haar verwachten dat de volgende les de ontbrekende kennis gevuld wordt met een fles "Spaanssprekende" (en spraakmakende) wijn of tapas.

Algemene voorwaarden Privélessen

 • Aansluitend op via de website van Horizontes verkregen informatie, kunt u mailen of bellen voor meer informatie. U kunt ook een afspraak maken voor een kostenloos intakegesprek.
 • Als u na het overleg besluit een cursus te beginnen, dient u dit schrijftelijk te melden. Daarna ontvangt u het inschrijfformulier samen met de algemene voorwaarden voor akkoord.
 • Een cursus kan het hele jaar door worden gestart. De lessen zijn privélessen voor 1 tot 6 mensen
 • Bij de inschrijving voor een cursus worden vaste of flexibel lestijden met u afgesproken waaraan u zich zo veel mogelijk dient te houden.
 • Bij onderbreking van de cursus zonder overleg voor 3 weken of langer wordt de lestijd niet vrijgehouden.
 • Cursussen staan op naam en kunnen derhalve niet worden overgedragen.
 • De lestijden voor privélessen zin in overleg met de cursist van maandag t/m zaterdag.
 • Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur.
 • Indien u door onvoorziene omstandigheden uw les wilt afzeggen of wijzigen, moet u dit minimaal 24 uur van te voren laat weten. De les zal dan naar een ander tijdstip verplaatst worden. Mocht de afzegging echter binnen 24 uur van te voren plaatsvinden, dan dient de les volledig te worden betaald. U mag dit maximaal één keer doen in een lessenserie van 5 lesbijeenkomsten. Annuleert u te laat of vaker, dan wordt de les beschouwd als gegeven.
 • Het lesmateriaal bestaat uit kopieën van Horizontes. Er worden ook boeken en leesboeken gebruikt. De studieboeken kunnen door Horizontes voor u worden besteld. Indien nodig, betaalt u hiervoor verzendkosten. Natuurlijk kunt u ook zelf de studieboeken aanschaffen.
 • Les begint en eindigd op de afgesproken tijd en dient volledig betaald te worden ook als u te laat bent.
 • Vooruitbetaalde lessen dienen binnen zes maanden te worden gebruikt.
 • Ook kunt u films en leesboeken lenen uit de bibliotheek van Horizontes. De uitleentermijn is 3 weken. Beschadigde of niet teruggegeven films of boeken worden in rekening gebracht.
 • Op verzoek van de cursist en op voorwaarde dat de gehele cursus succesvol is afgerond, kan Horizontes een certificaat uitreiken, waarop de resultaten van de eindtoets zijn vermeld. Aan dit certificaat zijn geen kosten verbonden. Ook kan Horizontes u aan de nodige informatie helpen wanneer u een officieel examen Spaans wilt afleggen.
 • Horizontes is niet aansprakelijk voor het zoekraken en / of beschadigen van eigendommen van de cursist.
 • Horizontes is op geenerlei wijze verantwoordelijk voor eventuele schade die voortkomt uit het gebruik van de onderrichte taal of taaltoepassingen van de cursisten.
 • Klachten met betrekking tot de organisatie van de cursus dienen onmiddellijk na constatering van de gebreken aan Horizontes te worden gemeld. Zie ook het klachtenreglement van Horizontes.
 • Wij streven ernaar uw klacht binnen zes weken naar tevredenheid af te handelen. Wij zullen u schriftelijk vragen of uw klacht naar uw tevredenheid is afgehandeld. Uiteraard bent u zelf vrij om met uw klachten naar buiten te treden; wij streven ernaar dat daar geen aanleiding toe zal zijn (zie klachtenreglement).
 • Horizontest staat er jegens opdrachtgever voor in dat de door het taleninstituut verzorgde cursussen voldoen aan hetgeen is overeengekomen.
 • In geval van ziekte en/ of overmacht waardoor een les of een aantal lessen zijn geanuleerd, dan worden die lessen op een later tijdstip ingehaald.
 • Alle lesmateriaal dat is gebruikt voor de uitvoering van de cursist, is en blijft eigendom van Horizontes, tenzij anders overeengekomen. Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen toestemming van Horizontes. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige van toepassing
 • Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Betalingsmogelijkheden

 • Contant
 • bankrekening NL48RABO0170806006 t.n.v. Instituto Horizontes
 • Pinnen en creditcards
 • Pin Logo Instituto Horizontes accepteert pinpassen en creditcards