Lesmateriaal

Tijdens de privé- en groepslessen werken we in principe met de methode Con Gusto 1, 2, 3 van Intertaal, behalve bij de vakantiecursus

Ben je beter bekend met een andere methode zoals bijvoorbeeld Caminos, Así es of Aula Internacional dan kunnen we uiteraard ook met die boeken (verder) werken

Con Gusto

 • Deze methode is gericht op beginners: jongeren en volwassenen van opleidingen op middelbaar en hoger niveau.
 • Con gusto is een communicatieve leergang Spaans die in drie delen leidt naar niveau B1 van het Europees Referentiekader.
 • Con gusto geeft een garantie voor levendige lessen Spaans, waarbij de cursist in het middelpunt staat
 • Con gusto biedt een gestructureerde en overzichtelijke leergang voor zowel cursist als docent
 • Con gusto geeft de cursist een levendig en actueel beeld van de Spaanstalige wereld
 • Con gusto biedt mogelijkheden voor zelfevaluatie

opSTAP Spaans

 • Een praktische vakantiecursus. In deze cursus maken de cursisten op een ongecompliceerde manier kennis met de Spaanse taal. Tijdens de les krijgen de studenten een systematische uitleg van de grammatica en ook een snel inzicht in de structuur van het Spaans. Hierdoor kan de cursist al gauw eenvoudige zinnen formuleren. Het boek bevat acht lessen met beknopte informatie gegeven over het land en de cultuur, dialogen, grammatica, vocabulaire en oefeningen. Verder bevat het boek een woordenlijst Spaans-Nederlandse en Nederlands-Spaans, een overzicht van de basisgrammatica en de antwoorden op de oefeningen. Deze cursus is ideaal om voorbereiden op een reis naar Spanje of LatijnsAmerika en de cursist zal zich daar goed kunnen redden in alledaagse situaties.

Overig Materiaal

 • Bij elke cursus hoort materiaal met oefeningen, uitleg van grammatica in het Nederlands, woordenlijsten etc.
 • Het is handig om een schrift (of klapper) mee te nemen, een potlood, een blauwe of zwarte pen en een rode pen.
 • Woordenboeken Nederlands - Spaans en Spaans - Nederlands zijn handig maar niet noodzakelijk.
 • Extra materiaal voor de lessen zoals bv. oefeningen, teksten van liedjes, woordenlijsten etc. worden gratis uitgedeeld.
 • Het lesmateriaal tijdens de bijles/examenvoorbereiding hangt af van het gebruikte lesmateriaal bij uw opleiding en zal daarop aansluiten.

Prisma (Taalschool Madrid)

 • De Prisma Collectie, is een methode met zes niveaus volgens het Europees Referentiekader.
 • De Prisma collectie leidt naar niveau C1 van het Europees Referentiekader.
 • Het doel is om studenten de nodige vaardigheden te geven om te functioneren in een Spaanstalige omgeving, en hun taalkennis te ontwikkelen op hun eigen niveau.
 • Het is ontwikkeld in samenwerking met Instituto Cervantes, het officiele instituut om het onderwijs in de Spaanse taal te bevorderen en de cultuur van Spanje en de Spaanssprekende landen van Latijns-Amerika te verspreiden.
 • Prisma bestaat uit een tekst- en een werkboek.